Bestuurders In Balans

Bestuurders van organisaties lopen  aan tegen de grenzen van hun businessmodellen. Waardeketens worden steeds diverser en organisaties moeten innoveren en hebben elkaar steeds meer nodig. Het delen van data over de grenzen van de organisatie is cruciaal om meer efficiëntie én vernieuwing mogelijk te maken. Data delen is lastig uit hoofde van concurrentie gevoeligheid en/of wetgeving. Bestuurders moeten balanceren tussen vertrouwen en wantrouwen. Vertrouwen om data te kunnen delen om zaken te doen. Wantrouwen omdat  bescherming van data noodzakelijk is voor behoud van de concurrentiepositie en het voldoen aan EU wetgeving, waarbij privacy & security geboden is.

Naar een nieuwe werkelijkheid / Samenwerken!

We moeten met steeds meer partijen samenwerken en dus worden relaties complexer: 

  1.  Er moet eenheid zijn over de ambitie en een gezamenlijke visie om hier invulling aan te geven.
  2. In gezamenlijkheid wordt er een concept ontwikkeld dat recht doet aan de positie en inbreng van partijen. 
  3. Dit concept kan alleen tot stand komen als er een ‘fit’ is tussen partijen.

Om van wens naar werkend systeem te komen is het belangrijk een partij in te schakelen die zelf niet belanghebbend is maar wel kan zorgdragen voor verbinding en het behalen van resultaten. Daarvoor is kennis nodig, maar vooral ervaring met complexe verandertrajecten met meer partijen.

De Stichting

Stichting IAM4U2 heeft als doel om samenwerking tussen organisaties mogelijk te maken door het voeren van tijdelijke regie op bestaande en nieuwe ecosystemen van organisaties.

Als Stichting willen wij dit soort initiatieven bevorderen en waar mogelijk en zinvol door onderzoek ondersteunen.

IAM4U2 doet dit vanuit een onafhankelijke positie en wenst zelf geen belang in de oplossing, anders dan het borgen van samenwerking tussen partijen.

De IAM4U2 Foundation ondersteunt organisaties waar samenwerking gevoed moet worden en maakt gebruik gecertificeerde project- en programmamanagers met gevoel voor samenwerking in diverse sectoren en affiniteit met data gedreven oplossingen.  

Data

Informatie

Kennis

Wijsheid

One-size fits all

De werkelijkheid is complexer dan de modellen die we ontwikkelen om haar te begrijpen. Eén aanpak is er dus niet. Toch zijn er vanuit onze ervaring met complexe transformatie trajecten wel een aantal kernpunten te formuleren:

  1. Er moet een gedeeld gevoel van urgentie zijn: hier moet iets gebeuren en we weten dat niemand het alleen kan, een ‘burning platform’.
  2. Daarnaast moet er een ‘leidende coalitie’ zijn: een groep mensen vanuit verschillende belangstellende organisaties – en zeker niet alleen ‘de top’ – die ervoor wil gaan, die vanuit de urgentie naar vernieuwing streeft.
  3. Enthousiasme en drive zijn belangrijk, maar een goed beeld van de bestaande situatie – in allerlei opzichten – is noodzakelijk om mogelijkheden, verwachtingen en ambities met elkaar in balans te brengen. Een Quick Scan is hiervoor een goed instrument: voldoende breedte en diepgang maar met beperkte doorlooptijd.
  4. Voorgaande stappen leiden tot de ontwikkeling van een gedragen plan. Echter het is bekend dat complexe trajecten ín – maar ook tussen organisaties – nooit volgens plan verlopen. Dus de richting wordt bepaald, maar er wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen onderweg.
  5. Cruciaal in transformatie trajecten zijn implementatie en borging: gaat het ook opleveren wat we beoogd hebben, zijn we nog steeds op de goede weg. Het is absoluut noodzakelijk vanaf het begin zicht te hebben en houden op gewenste opbrengsten.
  6. Het resultaat is data gedreven oplossing, waarbij borging van privacy & security randvoorwaardelijk is.

Partners